ΤΟ "Άρωμα Γεωπονικής Πύλης"

έχει ισχυρό όραμα την στρατηγική εξαγωγών,

ουσιαστικά έχει σκοπό την προώθηση των αγροτικών

μας προϊόντων  σε αγορές του εξωτερικού!!!!!!!!!!

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα μας

χάρις το μικροκλίμα και το εύφορο έδαφος ,

έχει ως  αποτέλεσμα να παράγει προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας!!!!!!!!!!!

Φράουλα επιλογέαΟι εκτάσεις που καλύπτονται με μικρά φρούταHuerta φασόλια, στις όχθες του El Barco de Avilaσαλάτα καλλιέργειαΆρδευσηστον τομέα του ρυζιού