"Τα πιο δυναμικά εξαγώγιμα προϊόντα "

2013-06-08 14:43
Τα πιο δυναμικά εξαγώγιμα προϊόντα
PDF Εκτύπωση E-mailΗ άποψη ότι οι εξαγωγές είναι το μεγάλο ζητούμενο για την ελληνική επιχειρηματικότητα, αποτελεί κοινό τόπο για όλους τους εμπλεκόμενους με το θέμα. Η παραδοχή, επίσης, ότι στη χώρα μας υπάρχουν πολλά προϊόντα που μπορούν να παίξουν το ρόλο της ατμομηχανής των ελληνικών εξαγωγών, είναι άλλη μία κοινά αποδεχτή θέση.

Ποιά όμως είναι εκείνα τα προϊόντα, που έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν την εμπροσθοφυλακή των ελληνικών εξαγωγών; Η απάντηση έρχεται από την έρευνα της Stanton Chase International, η οποία έγινε σε 450 στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα ελληνικά προϊόντα τα οποία ξεχώρισαν τα στελέχη των επιχειρήσεων ότι έχουν σημαντικές προοπτικές επιτυχίας στις διεθνείς αγορές, είναι με τη σειρά : Φρούτα/Λαχανικά, Ιχθυοκαλλιέργειες, Γαλακτοκομικά, Φαρμακευτικά είδη, Πετρέλαιο και Αλουμίνιο.

Με αυτά τα δεδομένα οι κλάδοι της οικονομίας που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς την εξαγωγική δυναμική τους είναι: Αγροτικά προϊόντα, Ενέργεια, Ελληνική Γαστρονομία , Υπηρεσίες, Βιομηχανία και Καταναλωτικά προϊόντα.


Σε ότι αφορά τα πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι αυτά είναι: η ποιότητα, η παρουσία σε αναδυόμενες αγορές, η τάση προς τη Μεσογειακή διατροφή, ο τουρισμός, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και η προσαρμογή (παραμετροποίηση) των προϊόντων ανά αγορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες κατέταξαν στην τελευταία θέση την υποστήριξη από το κράτος και το τραπεζικό σύστημα.

Τέλος, σε ότι αφορά τις καλύτερες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι αυτές είναι, κατά σειρά, οι εξής: Ανατολική Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, Ασία,    Αφρική, Αμερική, Αυστραλία, Ρωσία.