" Αυστηρότερη νομοθεσία για εξαγωγή κηπευτικών "

2013-07-22 12:30

Νέα αυστηρότερη νομοθεσία για εξαγωγή κηπευτικών.

Νέα αυστηρότερη νομοθεσία για εξαγωγή κηπευτικών.

Τις προϋποθέσεις για να λάβει μια εμπορική εταιρεία έγκριση, όπως ζητά ο ευρωπαϊκός κανονισμός 543/2011, για να εξάγει οπωροκηπευτικά σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού καθορίζει νέα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1380) την οποία συνυπογράφει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο συσκευαστήριοψυγεία και γεωπόνο, κατά τα πρότυπα της ΕΕ, θα πρέπει να έχει ο εγκεκριμένος έμπορος για να εξάγει νωπά οπωροκηπευτικά.

Συγκεκριμένα, ο εγκεκριμένος έμπορος ή εμπορική εξαγωγική επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο συσκευαστήριοψυγεία και γεωπόνο για ναεξάγει νωπά οπωροκηπευτικά από την Ελλάδα προς οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού.

 

Ο βασικός στόχος είναι ο έλεγχος από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή, να διασφαλίζει όσο το δυνατό γίνετε την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων βάση των νέων  κανονισμών που έχει ορίσει  η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες μέλη.

 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1380, καθορίζεται η έννοια του εγκεκριμένου εμπόρου στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών, όπως ζητά ο ευρωπαϊκός κανονισμός 543/2011.