" Ελαιοτεχνία 2013 " (https://www.youtube.com/watch?v=HraPKIOqWuU)

2013-07-03 10:54

                                                                                                                                                                                                                                   Ελαιοτεχνία, Μεσογειακή έκθεση ελιάς και ελαιολάδου, έχει σχεδιασθεί με σκοπό να αποτελεί το ετήσιο γεγονός του τομέα: Δίνει την ευκαιρία προβολής των προϊόντων όλων των επιχειρήσεων και των συνεταιριστικών οργανώσεων.συγκεντρώνει την προσφορά και την ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τομέα.Δινει την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό (ελαιουργείων, τυποποιητικών επιχειρήσεων κλπ), το φυτωριακό υλικό, τα υλικά συσκευασίας, τα επώνυμα τυποποιημένα ελαιόλαδα, τα εργαστήρια αναλύσεων, κ.λπ.