" Νέες γραμμές χρηματοδότησης για Εξαγωγείς "

2013-06-17 20:22
Νέες γραμμές χρηματοδότησης για Εξαγωγείς μέσω ΕΤΕπ
Ειδήσεις Επιχειρηματικά Νέα
Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2013 11:25

Κεφαλαιώδους σημασίας εξέλιξη για την ουσιαστική στήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αποτελεί, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, η υπογραφή της συμφωνίας της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB).

altΗ συμφωνία αφορά την παροχή εγγυήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ ειδικά προς μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό. Δεδομένου ότι οι εγγυήσεις αυτές θα είναι ανακυκλούμενες για 3 φορές στη διάρκεια ενός έτους, το συνολικό ποσό της κάλυψης που παρέχει η ΕΙΒ ανέρχεται σε 1,5 δις ευρώ.