" Οδηγός Εξαγωγών "

2013-07-16 12:29

 

frouta

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο γνωστοποίησε ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για το 2013, πρόκειται να εκδώσει, αποκλειστικά για τα μέλη του, οδηγό με τίτλο: «Οδηγός Εξαγωγών και Επενδυτικών Ευκαιριών» ο οποίος θα διανεμηθεί δωρεάν στις Αραβικές Χώρες. 


Οι επιχειρηματίες που θέλουν να καταχωρηθεί η επιχείρησή τους στο συγκεκριμένο οδηγό θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013.