" Πρόγραμμα ενημέρωσης της ΠΑΣΕΓΕΣ για την Αγροτική Πολιτική "

2013-09-25 13:17

 

xorafia ksevotanisma

Η ΠΑΣΕΓΕΣ στα πλαίσια του έργου «Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020-Προωθώντας τους Στόχους της Αγροτικής Κοινωνίας» για την ενημέρωση του ελληνικού αγροτικού κόσμου για την ΚΑΠ της νέας προγραμματικής περιόδου, υλοποιεί δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Πρώτος «σταθμός», η Θεσσαλονίκη, όπου την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται ημερίδα στο ξενοδοχείο Porto Palace στις 9 το πρωί.

Στο πλαίσιο του προγράμματος η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει αναλάβει την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του ελληνικού αγροτικού κόσμου με δράσεις όπως ημερίδες, έκθεση φωτογραφίας και με τη διοργάνωση καμπάνιας ενημέρωσης μέσω των ΜΜΕ και άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

«Πρόκειται για την υλοποίηση δέσμης δράσεων, με συντονιστή την ΠΑΣΕΓΕΣ και εταίρους την “Γεωργική Ανάπτυξη ΑΕ” και τη διαφημιστική Εταιρεία “Ανανάς ΑΕ”, με τίτλο : “Promoting Agricultural Society Objectives with CAP-PASO CAP” (ΚΑΠ 2014-2020 -Προωθώντας τους Στόχους της Αγροτικής Κοινωνίας) που εγκρίθηκε με συγχρηματοδότηση κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2012/C 223/04»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενημέρωσης έχει ως στόχους:

-Τη βελτίωση της κατανόησης της συμβολής της ΚΑΠ και ειδικότερα στην εξασφάλιση υγιούς και ποιοτικής παραγωγής τροφίμων για τους πολίτες, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

-Την ανάδειξη του ρόλου της ΚΑΠ στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

- Την τόνωση του ενδιαφέροντος του κοινού για τον ρόλο των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην κοινωνία μας με προώθηση των πολλαπλών ρόλων της γεωργίας και στην ανάδειξη της συμβολής της ΚΑΠ με τη στήριξη των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Οι στόχοι της ΚΑΠ της νέας προγραμματικής περιόδου είναι:

-Δικαιότερη κατανομή της στήριξης και σύγκλιση των ενισχύσεων τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους.

-«Πρασίνισμα» - ανταμοιβή των γεωργών για την παροχή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών : Πράσινες ενισχύσεις-μέτρα για την προώθηση της αειφορίας και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής

-Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία: Ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα παραγωγής, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια

Δείτε πιο κάτω σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια, μελέτη της ΠΑΣΕΓΕΣ για την ΚΑΠ και το πρόγραμμα της ημερίδας

Μελέτη για την ΚΑΠ

Τρίπτυχο προγράμματος

Λογότυπο ΚΑΠ

Λογότυπο Κομισιόν

Λογότυπο ΠΑΣΕΓΕΣ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας

Ημερίδα

«Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020»

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ξενοδοχείο Porto Palace – Αίθουσα Crystal

09:00 - 09:30

Προσέλευση – εγγραφές συμμετεχόντων

09:30 - 09:45

Χαιρετισμός - Εναρκτήρια Ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανέτου Καραμίχα

09:45 - 10:05

Συνοπτική παρουσίαση της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ΚΑΠ μετά το 2013

κ. Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

10:05 - 10:25

Οι απόψεις του ΥΠΑΑΤ για την ΚΑΠ μετά το 2014

κ. Δημήτρης Μελάς, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

10:25 – 10:45

Θέσεις και προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: Σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων

κ. Γιάννης Κολυβάς, Προϊστάμενος Γραφείου Βρυξελλών της ΠΑΣΕΓΕΣ

10:45 – 11:30

Ερωτήσεις – Συζήτηση

11:30 – 12:15

Διάλειμμα – Συνέντευξη Τύπου

12:15 – 12:35

Η αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2014. Συλλογικές δράσεις - Διεπαγγελματικές συμφωνίες

κ. Ντίνος Μπλιάτσιος, Γεωπόνος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της "Γεωργική Ανάπτυξη ΑΕ"

12:35 - 12:55

Προτεραιότητες πολιτικής για την Αγροτική Ανάπτυξη

κ. Μιχάλης Σμύρης, Προϊστάμενος ΥΟΠΑ της ΠΑΣΕΓΕΣ

12:55 – 13:45

Ερωτήσεις - Συζήτηση