" Συνέδριο" Εξαγωγές ελαιόλαδου 2014

2013-09-10 12:02
 
 
 
Δρ. Γιάννης Κριτσιωτάκις με θέμα: Ρόλος και σημασία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στην ανάπτυξη συνεργασιών με το εξωτερικό.

Συνέδριο Εξαγωγές ελαιολάδου, Ανταγωνισμός – Marketing – Τιμολόγηση, 14 Σεπτεμβρίου 2013, Athens Plaza-Σύνταγμα

Για αυτούς που δεν έχουν δηλώσει ακόμη την συμμετοχή τους, στείλτε Ονοματεπώνυμο και το κινητό σας στο: info@eleotexnia.gr
Φωτογραφία: Δρ. Γιάννης Κριτσιωτάκις με θέμα: Ρόλος και σημασία της διαπολιτισμικής επικοινωνίας στην ανάπτυξη συνεργασιών με το εξωτερικό.

Συνέδριο Εξαγωγές ελαιολάδου, Ανταγωνισμός – Marketing – Τιμολόγηση, 14 Σεπτεμβρίου 2013, Athens Plaza-Σύνταγμα

Για αυτούς που δεν έχουν δηλώσει ακόμη την συμμετοχή τους, στείλτε Ονοματεπώνυμο και το κινητό σας στο: info@eleotexnia.gr